Skoleklubb og russefeiring

SKOLEKLUBB OG ROSARUSS!

Skolestarterne våre har et eget tilrettelagt skoleforberedene opplegg en gang i uken. Når det nærmer seg vår og skolestart blir de rosaruss og da er det full feiring.

Barnehagen skal arbeide for å gi barna en positiv og lett overgang fra barnehage til skole. Dette er også nedfelt i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg er det gitt ut et eget temahefte som gir retningslinjer og ideer for dette arbeidet.

Våre skolestartere går en spennende tid i møte med forskning og undring på agendaen. Det blir både eksperimenter og matematiske oppgaver, som igjen kommer til å følge de ulike årstidene vi har.

Vi vil legge til rette for innspill fra både barn og foresatte når det kommer til opplegg/aktiviteter vi skal gjennomføre.  Gjennom varierte prosjekter og opplevelser får vi erfaringer innenfor flere av rammeplanens fagområder.

Skolestarterne vil få egen månedsskriv rundt deres opplegg.

Tiden som eldst i barnehagen avsluttes med rossarussetid. Vi opplever dette som en populær og gøyal markering, og er bevisste på å tilrettelegge for lek og læring også i “russetiden”. Vi overnatter i barnehagen, går på restaurant, har knuteregler og vekker foreldre og ansatte… Litt rampete, og MYE moro:-)