Informasjon

EIERFORHOLD/ADRESSESkogkanten Dyr & Naturbarnehage er en privat barnehage drevet av TDM Barnehager AS. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage. Virksomheten har tilholdssted i Lerdalsveien 16 og 19 sentralt med nærhet til Hjortsberg, Stenrød og Brekkerød

Barnehagens navn:     Skogkanten Dyr & Naturbarnehage AS

Adresse:                      Lerdalsveien 16 og 19 , 1778 Halden

Telefon:                       69182070/69 17 99 17

Daglig leder:               Linda Wagenknecht Olsen

Telefon:                       48222230

E-post:                         linda@tdmbarnehager.no

Eier:                             Tormod Diskerud Meyer

Telefon:                       90857172

E-post:                         tormod@tdmbarnehager.no

ÅPNINGSTID OG FERIE:

Skogkanten Barnehage er åpen mandag til fredag

fra kl 07.00 – 16.30.

Tilbudet kan disponeres etter eget ønske, men av hensyn til turer og planlegging vil vi ha beskjed når barna har fri eller kommer senere enn kl. 09.30. Vi spiser frokost mellom kl. 08.30 og 09.00, og vi ser helst at dere unngår å komme i denne perioden.

Barnehagen serverer mat og drikke til barna, kaffe og te til foreldrene. Vi oppfordrer de som har anledning til å ta en kopp med varm drikke i barnehagen om morgenen. Dette for at alle skal få en rolig og trivelig start på dagen, samt at det er en fin anledning til å utveksle informasjon.

Om ettermiddagen skal alle barn være hentet og ute av barnehagen til kl 16.30, slik at barnehagen kan stenges.

Barnehageåret begynner 1. august og varer til 30. juni året etter. Det betales ikke for juli måned.

Sommerferien blir lagt til tre sammenhengende kalenderuker, fra og med
uke 28 til og med uke 30. Barnehagen kan ta opp til 5 planleggingsdager per barnehageår.

LEDELSEN:

 

Linda Wagenknecht Olsen                                         – Daglig leder

Tormod Diskerud Meyer                                            – Eier

BARNEGRUPPEN ÅRET 2017/2018:

Skogkanten Naturbarnehage er en heldagsbarnehage som er godkjent for 70 enheter.Vi har fortsatt ledige plasser på begge avdelingene. For spørsmål rundt barnehageplass ta kontakt med daglig leder 48222230 eller send mail til linda@tdmbarnehager.no.

Barna er fordelt på 2 avdelinger/baser:

Setra                    18 barn under 3 år

Gården                 30 barn over 3 år

DAGSRYTME

Kl 07.00         Barnehagen åpner.

Kl 08.30        Frokost. Ordensbarna dekker bordet.

Kl 09.30         Gruppeaktiviteter ute eller inne. Eventuelt tur.

Kl 11.45         Det ryddes før maten. Alle hjelper til. Barna er med å dekker bordet.

Kl 12.00         Lunsj

Kl 13.00         Lek, lesing o.l. eventuelt er vi ute fram til barna blir hentet.

Kl 14.30         Frukt/lett måltid ved behov

Kl 16.30        Barnehagen stenger.

SAMARBEIDSUTVALGET I SKOGKANTEN DYR OG NATURBARNEHAGE:

Representant fra eier:              Tormod Diskerud Meyer                                Tlf:90857172

Foreldrerepresentanter:           Foreldrerepresentanter velges på høstens foreldremøter, og navn og kontaktinfo sendes alle foreldre som melding på VIGILO i etterkant av foreldremøtene.

Personalets representant:     Malin Næsfeldt

Daglig leder:                          Linda Wagenknecht Olsen                         Tlf: 48222230

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER:

Utvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens daglige leder. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Ta opp/uttale seg om ulike forhold knyttet til driften av barnehagen. Utvalget konstituerer seg selv.