Knøttene

Knøttene er småbarnsavdelingen vår, her er det inntil 18 barn i alderen 0- 3 år. Vi har samme årsplan som i de andre avdelingene, men her har vi en annen dagsrytme og en annen metodikk. Daglig leder har også kontor i samme bygning, 2. etasje.

Vi vektlegger småbarnspedagogikk på avdelingen, og vi er ekstra observante i forhold til barnas uttrykk for egne ønsker og behov.
Blant de minste er det litt andre behov og ønsker som kommer til uttrykk, enn blant de litt eldre barna.

Dette ønsker vi å ivareta på best mulig måte. Vår oppfatning er at de yngste barna er tjent med å organiseres i mindre grupper slik at de får mest mulig ro i hverdagen sin, samtidig som det er lettere å se hvert enkelt ønsker og behov.

Vi har fokus på natur, barns medvirkning, samhold og vennskap og bruker naturen som arena for lek, læring og gode opplevelser i samspill med barn og voksne.

Knøttene har sitt eget inngjerdete lekeområde, rett utenfor huset.