Grønnerødløkka

Grønnerødløkka er den lille gården vår. Her har vi 17 mål å boltre oss på! Vi har et inngjerdet lekeområde og lavvoplass . I tillegg har vi flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet til barnehagen. I et eget hus i barnehagen bor det ca 30 kaklende høner. Disse er barna med å steller, gir mat og plukker egg.  Vårt mål er å tilrettelegge vår pedagogiske virksomhet i nærhet til naturen, og i samspill med dyr. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver styrer innholdet i vår virksomhet, og metodikken vår er i stor grad med tilsnitt til naturbruk og dyr. Vi har valgt dette tilsnittet med bakgrunn i barnehagens samfunnsmandat. Vi legger vekt på å formidle vår kultur og vårt samfunns verdier. Vi er i dette arbeidet opptatt av å ivareta mangfoldet i alle henseende.

Hverdagene våre ønsker vi skal være innholdsrike og preges av gode opplevelser sammen med barna! Vi har årsplan, månedsplan og dagsrytme som styrer vårt arbeid. Samtidig er vi opptatt av å ivareta det impulsive og barns medbestemmelse og medvirkning i vår hverdag.