Årsplan

Barnehagens årsplan er personalets pedagogiske planleggingsverktøy, og inneholder informasjonsdel, ideologi/visjon og strategiplan.

Gå tilbake og velg de ulike kapitlene i undermenyene